ในสมัยราชวงศ์จิ๋น มีหญิงสาวที่มีความงดงามทั้งกายและใจ ชื่อว่าเมิ่งเจียงหนี่ เธอเกิดรักแรกพบกับหนุ่มฟ่านสี่เหลียง หลังจากที่ได้รับความเห็นชอบจากพ่อแม่ ทั้งคู่ก็ได้เตรียมจะแต่งงานกัน ในตอนนั้นจิ๋นซีฮ่องเต้ต้องการสร้างกำแพงเมืองจีน จึงได้เกณฑ์ชาวบ้านไปเป็นคนงานในวันที่ทั้งคู่กำลังจะเข้าหอนั้น ฟ่านสี่เหลียงก็ได้ถูกจับตัวไปสร้างกำแพง และได้ถูกส่งตัวไปทำงานในแดนอันไกลโพ้น เมิ่งเจียงหนี่โศกเศร้าอาดูรเป็นอย่างมาก เฝ้าแต่คิดถึงสามีตลอดทั้งวันทั้งคืน อากาศนับวันยิ่งหนาวเหน็บลงทุกวัน เมิ่งเจียงหนี่จึงได้ตั้งใจทำเสื้อกันหนาว แล้วตัดสินใจออกเดินทางเพื่อนำเสื้อกันหนาวไปส่งให้สามี เมิ่งเจียงหนี่ฝ่าฟันกับพายุหิมะด้วยความยากลำบาก ในที่สุดเธอก็มาถึงกำแพงเมืองจีน แต่สิ่งที่อยู่ตรงหน้าเธอคือกำแพงที่ตั้งตระหง่าน เธอหาสามีของตนเองไม่เจอ เมื่อสอบถามผู้คนแล้วจึงทราบว่าฟ่านสี่เหลียงถูก ใช้แรงงานอย่างหนักจนเสียชีวิต ร่างของเขาได้ถูกฝังอยู่ใต้กำแพง เธอร้องไห้อยู่สามวันสามคืน จนสะเทือนถึงสวรรค์เบื้องบน สวรรค์จึงบันดาลให้กำแพงพังทลายลง แปดร้อยลี้ แล้วศพของฟ่านสี่เหลียงก็โผล่ขึ้นมาจากกองอิฐ ในที่สุดนางก็ได้พบสามีที่เฝ้าคำนึงหามานานตำนานรักเรื่องนี้อิงมาจากประวัติศาสตร์จีนที่ในยุคสมัยของราชวงศ์จิ๋นนั้นถึงแม้จะหมดยุคสงครามไปแล้วแต่ก็เป็นการพัฒนาบ้านเมืองหลังจากที่ราชวงศ์จิ๋นได้รวมแผ่นดินได้สำเร็จประกอบกับผู้ปกครองไม่มีความเมตตาธรรมทำให้การพัฒนาบ้านเมืองทำให้ประชาชนเดือดร้อนจนเกิดเป็นตำนานรักในครั้งนี้ขึ้น