ทัชมาฮาล คือสถาปัตยกรรมที่น่าทึ้งแห่งหนึ่งของโลก ตั้งอยู่ที่เมืองอัครา รัฐอุตตรประเทศ ประเทศอินเดีย สถานที่แห่งนี้ถูกสร้างขึ้นเพื่อเป็นอนุสรณ์สถานของความรักที่น่าจดใจของประเทศอินเดีย สถาปัตยกรรมที่งดงามถูกสร้างขึ้นอย่างยิ่งใหญ่จนถูกขนานนามว่าเป็นเจ็ดสิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคใหม่ ทัชมาฮาลนั้นแม้ว่าเป็นสถานที่ท่องเที่ยวแต่ชาวอินเดียรู้จักดีว่า เป็นสุสานหินอ่อนที่สร้างขึ้นเพื่อรำลึกถึงความรักของสมเด็จพระจักรพรรดิแห่งจักรวรรดิโมกุล

เรื่องราวนี้สันนิฐานว่าเกิดขึ้นในช่วงปี 1590 สมัยสมเด็จพระจักรพรรดิแห่งจักรวรรดิโมกุล เล่ากันตามตำนานว่า เจ้าชายขุร์รัม ต่อมาได้พระนามว่าสมเด็จพระจักรพรรดิชาห์ชะฮัน พระราชสมภพในปี 1592 ซึ่งพระบิดาคือสมเด็จพระจักรพรรดิชะฮันคีร์ จักรพรรดิองค์ที่ 4 ของราชวงศ์โมกุลผู้ปกครองเมืองอินเดียในสมัยนั้น เมื่อเจ้าชายขุร์รัม มีพระชนมายุ 14 พรรษา พระองค์ได้พบกับอรชุมันท์ พานุ เพคุม บุตรสาวของรัฐมนตรี ซึ่งพระองค์เกิดหลงรักนางอย่างมาก ถึงขั้นที่พระองค์ซื้อเพชรให้เธอด้วยเงินสูงถึง 10,000 รูปี จนกระทั่งพระองค์ทูลพระบิดาว่าอยากแต่งงานกับบุตรีของรัฐมนตรีผู้นี้ และพิธีสมรสถูกจัดขึ้นในปี 1612 ซึ่งทั้งสองครองรักกันอย่างมีความสุข จนถึงช่วงที่ เจ้าชายขุร์รัม ขึ้นครองบัลลังก์พระองค์เรียกมเหสีรักว่า มุมตัซ มาฮาล “อัญมณีแห่งราชวัง” ซึ่งมีพระทัยต่อพระองค์ในทุกด้าน แต่แล้วความรักก็มิอาจยั่งยืนตลอดไป เมื่อพระมเหสีมุมตัสสิ้นพระชนม์ หลังจากให้กำเนิดทายาทองค์ที่ 14 สร้างความโศกเศร้าให้แก่พระองค์อย่างมาก

ต่อมาพระองค์ได้นำราชสมบัติต่างๆมาสร้างเป็นอนุสรณ์สถานแห่งความรักแด่มเหสีที่รัก พระองค์ตรอมพระทัยในหลายปี จนกระทั่งสวรรคตในปี 1666 และพระศพถูกฝังข้างพระมเหสี ภายในทัชมาฮาล